Lukijoilta|Turun Sanomat|3:31|3
 

Eero Rämö ja Hanna Sauli arvostelivat Suomen Senioriliikkeen kansalaisaloitetta palkkatasoindeksin palauttamisesta työeläkkeisiin (TS 18.3.).

Heidän mukaansa ”taitettu indeksi on nuorten pelastus” ja ”aloitteen läpimeno olisi nykynuorten kannalta taloudellinen katastrofi”, sillä Eläketurvakeskuksen laskelman mukaan eläkerahastot olisi käytetty loppuun 2060-luvulla.

Haluan nostaa aiheeseen liittyen esille seuraavat seikat:

1. Kansalaisaloitteen tavoitteena on varmistaa sekä nykyisten että tulevien eläkkeensaajien eläketurva.

2. Jokainen sukupolvi vastaa oman aikakautensa eläkkeistä. Puolen vuosisadan päässä olevia varoja ei ole vielä kartutettu, ja niitä Rämön ja Saulin sukupolvi ehtii yhdessä muiden kanssa vielä monta vuosikymmentä koota.

3. On outoa, että nykyeläkeläisten toive säilyttää ansaitsemansa tulotaso ja estää eläkeläisköyhtyminen torjutaan nykynuorten edustajien taholta. Kyse on isistä ja äideistänne, vaareista ja mummeista. He ovat kokeneet sodat ja jälleenrakennuskauden.

Heidän palkkansa ovat olleet pienemmät ja – aivan totta – myös työeläkemaksut. Silti heillä lienee oikeus itse säästämäänsä ansioturvaan.

4. Miksi nykynuori haluaisi pitää tiukasti kiinni taitetusta indeksistä, joka on eläkeheikennys? Se tehtiin suurten ikäluokkien ja eläkepommin pelossa.

Nyt suuret ikäluokat ovat eläkkeellä ja rahastot viisinkertaiset, 182 miljardia euroa. Niitä ei ole kertaakaan käytetty eläkkeisiin, koska joka vuosi työeläkemaksut ovat olleet suuremmat kuin maksetut eläkkeet.

5. Eläketurvakeskuksen laskelman mukaan rahastot kaksinkertaistuvat palkkaindeksillä vuoteen 2050. Nuorille jää tuplarahastot. Täytyy luottaa, että he eivät hukkaa saamaansa perintöä seuraavina vuosikymmeninä.

6. Nykyisen 65-vuotiaan keskimääräinen elinaika on 20 vuotta, joten he eivät ole puolen vuosisadan päässä kakkua jakamassa. Sen sijaan he ovat jättäneet nykynuorille sekä eläkerahastot että kansallisomaisuuden.

7. Eläketurvakeskuksen laskelman mukaan taitetulla indeksillä rahastot nelinkertaistuvat vuoteen 2050. Jo nykyisin 73 prosenttia eläkevaroista, yli 130 miljardia, on siirretty ulkomaille, koska ”ne eivät mahdu Suomeen”. Vuonna 2050 summat ovat monta vertaa huikeammat.

8. Jos eläkevarojen tuottoa käytettäisiin eläkkeisiin eikä vietäisi ulos, kotimainen ostovoima kohenisi, verotulot lisääntyisivät, nuoret saisivat töitä ja kykenisivät kartuttamaan omaa eläketurvaansa.

9. Taitettu indeksi on nuorille katastrofi, koska niin valtavat summat eläkevaroja joudutaan siirtämään ulkomaille kasvamaan passiivisena korkoa. Palkkatasoindeksi on taas nuorten pelastus. He saavat töitä, kartuttavat omia eläkevarojaan ja vielä hyvän mielen tietäessään vanhempiensakin voineen nauttia ansaitsemastaan eläketurvasta.

Kimmo Kiljunen

Suomen Senioriliikkeen 
puheenjohtaja

TS