KIRJOITTAJAVIERAS|Turun Sanomat3:31|3
 

Useat niin kotimaiset kuin ulkomaisetkin tutkimukset osoittavat, että niin sanotuissa länsimaisissa hyvinvointivaltioissa tasa-arvo lisää kaikkien hyvinvointia ja eriarvoisuus puolestaan pahoinvointia.

Ehkä kattavimmin tämä kerrotaan Wilkinsonin ja Pickettin teoksessa Tasa-arvo ja hyvinvointi. Ihmisten välinen luottamus eli sosiaalinen pääoma on keskeisin hyvinvointia lisäävä tekijä. Luottamus kuitenkin pienenee tuloerojen ja eriarvoisuuden kasvaessa.

Muun muassa Työeläke-lehti 3/2015 kertoo siitä, miten luottamus työeläkejärjestelmän oikeudenmukaisuuteen on laskenut selvästi vuodesta 2011 vuoteen 2014.

Tutkijat todistavat, että eriarvoisuus lisää muun muassa mielenterveys- ja päihdeongelmia, alentaa eliniänodotetta sekä lisää lapsikuolleisuutta ja sairaalloista ylipainoisuutta. Myös lasten koulumenestys vaarantuu tuloerojen kasvun myötä.

Teini-ikäisten synnytykset yleistyvät, samoin henkirikokset ja vankien määrä. Tasa-arvoisemmissa yhteiskunnissa edellä mainittu pahoinvointi on pienempää kaikissa väestöryhmissä.

Vaan mitä tekee kolmen ässän johtama hallitus?

He ehdottavat leikkauksia ja kiristyksiä. Ne kohdistuvat jo ennestään heikommassa asemassa oleviin tai puolustuskyvyttömiin: työttömiin, lapsiin, koululaisiin, vanhuksiin, opiskelijoihin, maahanmuuttajiin, sairaisiin, matalapalkka-alojen naisiin.

Verotuksen kiristämistä keski- tai parempituloisten kohdalla ei esitä kukaan eikä mikään puolue.

Vaan mitä vielä. Tuo upporikas Sipilä, joka ei uskalla kertoa omasta varallisuudestaan, mies, joka sanoo, että leikkaukset eivät koske ökyrikkaita, mies, jonka ajatusmaailmaa viime kädessä ohjaa – sanahelinästä huolimatta – alitajunta oman varallisuuden suojelemiseksi ja lisäämiseksi.

Ja tuo ulkopoliittisesti hengenvaarallinen, kieli- ja mielikuvanaurattaja Soini, jonka johtama puolue voimansa tunnossa ajaa tahtomattaan työntekijöitä nurkkaan, pilkkaa sivistyneitä ja avarakatseisia. On kiltisti perinteisen oikeiston talutusnuorassa päästäkseen itse ministeriksi. Vestigia terrent!

Ehkä ässistä vähiten vaarallinen on kuitenkin tuo Stubb, vaan mihin hänkään joutuu.

Eriarvoisuuden ja tuloerojen puolustaminen käy kokoomuslaiselle vielä luontevasti, mutta miten käy, kun laki tasa-arvoisesta avioliittolaista vedetään takaisin?

Kansainvälisyydelle ja eurooppalaisuudelle käännetään selkä, tilalle nationalistinen koti, uskonto ja isänmaa -ajattelu.

Mitä puoluetta tulikaan äänestettyä – jos ollenkaan?

Kirjoittaja on tietoisesti poliittinen kansalainen.

Leo Lindstedt